Czy aby usunąć farbę należy nałożyć kilka warstw środka do usuwania starych powłok?

W pewnych przypadkach tak. Jeśli nałożono kilka warstw farby lub lakieru lub gdy powłoka starej farby jest bardzo gruba, należy nałożyć kilka warstw produktu. Prace można przyspieszyć usuwając mechanicznie część warstw z powierzchni jeszcze przed użyciem środka do usuwania starych powłok, a następnie nałożyć grubą warstwę produktu.